ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՕՐ`1-ը ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 1 ԴՊՐՈՑՈՒՄ -  ԻՄ ՄԱՍԻՆ