ՀԱՂԱՐԾՆԻ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԱՎԵԼԱՑԱՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹԻՎԸ -  ԻՄ ՄԱՍԻՆ