ՀՈԳՆԱԾ ԴԱՇՏԵՐԻՆ ԻՋԵԼ Է ԱՇՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԸ ԿՐԿԻՆ ՆԵՐԿԵԼ Է ՆԱԽՇՈՒՆ... -  ԻՄ ՄԱՍԻՆ